چرا باید از کود آهن بیولوژیک استفاده کرد؟

زمین کشاوزی برای رشد و باروری گیاهان نیاز به عناصر معدنی نظیر آهن، پتاس ، هیومیک اسید و… که این کود تمام مواد معدنی مورد نیاز برای رشد و باروری گیاهان را تامین میکند.

تاثیر کود آهن بیولوژیک روی خاک چیست؟

این کود حاوی مجموعه ای از موثرترین سوشن های باکتریهای تثبیت کننده آهن و حل کننده فسفات می باشد که از نظر کیفت و شرایط تولیدبا آزمایش های فراوان روی گیاهان به اثبات رسیده است.این کود می تواند بخش عمده ای از نیازهای آهن گیاهان را تامین نموده همچنین باکتری های موجود در آن سبب انحلال فسفات های نامحلول از خاک شده و از طریق تولید هورمون های طبیعی محرک رشد گیاهان شده و سبب گسترش ریشه و باعث جذب بیشتر و بهتر آب و مواد غذائی توسط گیاه می شود . باکتریهای موجود در این کود بیولوژیک ،مقاومت طبیعی گیاه را در برابر عوامل مخرب افزابش می دهد کودآهن بیولوژیک RNA هیچ گونه اثر سوء بر انسان ، حیوانات خونگرم ،حشرات مفید و میکروارگانیسم های مفید در خاک و آب ندارد.

تفاوت کودآهن (کلات,سکوسترین)باکودآهن بیولوژیکRNA چیست؟

کود آهن بیولوژیک دارای عناصر دیگری مثل پتاس و هیومیک اسید و مقداری ماده تلقیح کننده تثبیت بیولوژیک ازت به منظور جایگزینی با بخشی از کودهای شیمیایی در خاکهای ازتی ۲- Biological Nitrogen fixation طبیعی بودن محصول ۳- راندمان گیاهان و ضرورت الزامی جایگزینی کودهای شیمیایی در نتیجه برای افزایش کمی و کیفی و غنی سازی محصولات کشاورزی ۴- فراهم نمودن بخشی از نیاز گیاهان و موجودات زنده مفید خاک و عناصر غذایی ۵- اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی خاک زراعی و باغی نکته مهم و کلیدی برای تولید کننده های کود های ورمی کمپوست: مهم استفاده از این کود آهن بیولوژیک برای غنی سازی کودهای ارگانیک و ورمی کمپوست (تبدیل شدن به کودهای ماکرو و میکرو)

 

:.. شرکت پالایش کود اولین و تنها تولید کننده کودهای آهن بیولوژیک در ایران ..: