آموزش خرید آنلاین از پالایش کود، لطفا به تصاویر زیر توجه کنید:

مرحله اول:

آموزش خرید از درگاه اینترنتی

مرحله دوم:

آموزش خرید از درگاه اینترنتی 2

مرحله سوم:

 

آموزش خرید از درگاه اینترنتی 3

آموزش خرید از درگاه اینترنتی 4

 

مرحله چهارم:

آموزش خرید از درگاه اینترنتی 5

مرحله پنجم:

آموزش خرید از درگاه اینترنتی 6

 

ارتباط با ما:

دفتر مرکزی:

۰۳۱-۵۵۵۷۸۴۹۱

مدیر فروش:

۰۹۱۳۰۰۲۵۷۴۴

ایمیل :

info@palayeshcood.com