علایم کمبود آهن در ریشه و مصرف کود آهن جهت رفع مشکلات

از جمله نشانه های عمده بر کمبود کود آهن در گیاهان با بروز علایم آن روی برگ ها آشکار می گردد و کمبود آهن باعث جلوگیری از عملکرد کلروپلاست در گیاه می گردد. اما طبق تحقیقات مختلف، علائم کمبود آهن در ریشه بسیاری از گیاهان نیز اثر گذاشته و باعث تغییرات ظاهری ریشه می شود از جمله علایم کمبود آهن در ریشه:
*افزایش قدی و طویل شدن اندازه ریشه است. *قطر انتهای ریشه افزایش پیدا می کند*تشکیل شدن تارهای کشنده ریشه به مقدار زیاد.* تشکیل سلول های گذرگاهی در ریزودرم که با علایم کمبود آهن بر مقدار آن ها افزوده می شود ( این بخش جز اصلی سازوکار تنظیمی جهت افزایش یافتن آهن در گیاهان است و تنها در گیاهانی مشاهده می گردد که توانسته اند محیط ریشه خود را اسیدی کنند). سلول های گذرگاهی چه عملکردی دارند؟ این سلول های در جابجایی مواد نقش مهمی داشته و دارای فعالیت سوخت و سازی زیادی می باشند. سلول های گذرگاهی ریزودرم در ریشه هایی که با کمبود آهن مواجه شده اند در جایگاه پمپ های خروج هیدروژن قرار می گیرد و باعث رهاشدن ترکیبات فنولی در گیاه می شود. چناچه آهن در گیاه با مصرف کود آهن تامین شود طی یک یا دو روز سلول های گذرگاهی از بین می روند.
زمانی که مقدار آهن از اندازه طبیعی کمتر است تغییرات دوره ای در شکل ظاهری ریشه و هم چنین مقدار تحریک ریشه در مقدار تغییرات ph محیط و مقدار جذب آهن دیده می شود. تمام این موارد با مصرف کود آهن متناسب با پذیرش گیاه رفع خواهد شد.

علایم کمبود آهن در ریشه و مصرف کود آهن جهت رفع مشکلات

علایم کمبود آهن در ریشه و مصرف کود آهن جهت رفع مشکلات

مصرف کود آهن جهت بهبود عملکرد ریشه گیاهان

همان طور که گفته شد با بروز کمبود آهن اولین مشکلات بر روی برگ ها و ریشه دیده می شود که با مصرف کود آهن با ترکیب مناسب خاک و گیاه، می توان علایم مشکل ساز گیاه به خصوص مشکلات ایجاد شده در ریشه را رفع نمود. از جمله مزیت های استفاده از کود آهن بر ریشه گیاه می توان به افشان کردن ریشه و رشد آن به شکل عرضی عنوان کرد این حالت سبب جذب آب و دریافت مواد معدنی راحت تر به گیاه توسط ریشه می گردد با مصرف کود آهن علایمی چون ریزودرم را ظرف مدت کوتاهی رفع می گردد.

محصول پیشنهادی ما :

کود آهن بیولوژیک