مصرف کود آهن جهت ترمیم خاک کشاورزی

زرد شدن برگ ها از جمله اثرات اولیه و نشانه کمبود آهن در گیاهان است و علت کمبود آهن نیز به دلایل مختلفی چون بالا بودن پی اچ خاک، زیاد بودن بی کربنات و هم چنین تنش های غیر زنده ایجاد می شود. که برای رفع این اثرات باید از کود آهن جهت ترمیم استفاده نمود. عنصر آهن در خاک های مختلف وجود دارد. یکی از موارد مشکل ساز جذب آهن، بخش خاک های قلیایی است. آهن در خاک های آهکی و قلیایی به صورت غیر قابل جذب جهت ریشه گیاه تبدیل می شود و محققان برای عملکرد بهتر خاک و تامین بهتر آهن به گیاه از کود آهن های مختلفی جهت بهسازی و ترمیم خاک استفاده کرده اند یکی از این روش ها کلاته سازی برای طو لانی تر شدن قابلیت جذب آهن در خاک است کود آهن های کلات دارای اثر گذاری زیادی در خاک های قلیایی و آهکی مورد مصرف در کشاورزی و باغبانی هستند.

مصرف کود آهن جهت ترمیم خاک کشاورزی

مصرف کود آهن جهت ترمیم خاک کشاورزی

تفاوت عملکرد دو کود آهن با ترکیب EDDHASA, EDDHA
کود آهن کلاته شده با ترکیب EDDHA مورد مصرف خاک در گستره پی اچ بین ۳تا ۱۰ در بازه زمانی طولانی به شکل قابل جذب گیاهان در خاک باقی می ماند. در صورتی که کود آهن با ترکیب EDDHSA در دامنه پی اچ گسترده تری نسبت به کود آهن کلات EDDHA قابلیت جذب آهن را در بازه زمانی مشابه جهت گیاهان دارد.
کود آهن کلاته EDDHA صرفا فقط در خاک استفاده می شود و به شکل محلول پاشی و یا آبیاری کاربرد ندارد و مقدار مورد استفاده ۳۰تا ۸۰ g جهت درختان، بسته به شدت کمبود آهن استفاده می شود و بیشتر در مورد خاک های آهکی و قلیایی کاربرد دارد. در صورتی که کود آهن با فرمول EDDHSAهم در خاک و هم به شکل محلول پاشی استفاده می شود. در خاک مقدار ۳۰تا ۵۰g از این کود برای هر درخت در شرایط کمبود آهن با درجه کم استفاده می شود و در شرایط شدید کمبود آهن مقدار ۶۰تا ۱۵۰g جهت هر درخت استفاده می گردد. در صورت محلول پاشی و جهت محصولات زراعی یک تا دو در هزار هکتار و جهت محصولات باغی و درختان دو تا سه در هزار استفاده می شود.

محصول پیشنهادی ما :

 

حتما بخوانید :   فواید کود های ارگانیک

کود آهن بیولوژیک