کود آهن سکوسترین چیست؟

کود آهن سکوسترین یکی از کودهای مصرفی در ایران است که دارای کاربرد زیادی در کشاورزی ایران شده است و به عنوان بهترین نوع کود ایران شناخته می شود. یکی از شرکتهای واردکننده این کود شرکت پالایش کود می باشد. آهن یکی از عنصر های مورد نیاز و تقریبا کم مصرف گیاهان است برای شاخت همو پروتئین و ایجاد سبزینه یا همان کلروفیل گیاه دارای اهمیت ویژه است. بیشتر خاک های کشاورزی ایران دارای خاک آهکی و قلیایی می باشند و کمبود آهن در خاک رایج است زردی رنگ برگ گیاهان به دلیل تشکیل نشدن کلروفیل از علل کمبود آهن در خاک است و به دلیل همین کمبود آهن عملکرد خاک و گیاه دچار مشکل شده و گیاهان سالم و خوبی نخواهیم داشت. که با مصرف کود آهن به خصوص کود آهن سکوسترین که عملکردی خوبی دراین خاک ها دارد می توان از این مشکلات جلوگیری کرد. کمبود آهن بیشترین خسارت را به درختان میوه در مناطق خشک می زند و گیاهان زینتی نیز بیشترین تاثیر منفی را از کمبود آهن می گیرد. در ایران در پهنه شمالی و جنوبی درختان میوه به خصوص مرکبات و پنبه بیشترین کمبود آهن را دارند. که برای درمان آن ها نمی توان دیگر کودهای آهن دار را استفاده کرد علت هم هیدرولیز شدن زمان ترکیب شدن با خاک های قلیایی و آهکی است ولی عملکرد کود آهن سکوسترین بسیار مناسب این مناطق است.

نحوه استفاده از کود آهن سکوسترین

عوامل نامساعد برای خاک مانند بی کربنات زیاد یا همان آهکی بودن خاک، قلیایی بودن و عوامل میکروبی بر کود آهن سکوسترین تاثیر نمی گذارد، این کود آهن دارای عملکرد بسیار مناسبی در انواع خاک می باشد. کود آهن سکوسترین در آب حل شده و دارای اثر گذاری سریع می باشد سرعت و مقدار جذب گیاه از آن خیلی زود دیده می شود. این کود آهن دار را به هیچ وجه به صورت محلول پاش روی درختان و گیاهان نباید استفاده کرد.  زمان استفاده از کود آهن سکوسترین چه بازه زمانی است؟ این کود را در هر بازه زمانی از رشد گیاهان می توان استفاده کرد. مقدار استفاده از کود آهن سکوسترین چقدر است؟ بسته به نوع مصرف و سن گیاه و نوع زراعت مقدار آن تغییر می کند برای گیاهان زینتی مقدار سه گرم و برای گیاهان زراعی کشاورزی در هر مترمربع تا حدود چهار کیلوگرم استفاده می گردد.

محصول پیشنهادی ما :

 

حتما بخوانید :   راهنمای مصرف هیومیک

کود آهن بیولوژیکفروش کود کلات آهن