آرشیو برچسب‌ها: اثرگذاری کود آهن بیولوژیک بر روی خاک

اثرگذاری کود آهن بیولوژیک بر روی خاک اثر گذاری کود آهن بیولوژیک خاک کشاورزی و زمین زراعی جهت باردهی بیشتر نیاز مواد دیگری علاوه بر آهن به هومیک اسید، پتاس و… دارد که کود آهن بیولوژیک این نیاز را تامین می کند و باعث بهبود عملکرد خاک شده و اثرگذاری کود آهن بیولوژیک بر روی […]

twst