آرشیو برچسب‌ها: مصرف کود آهن در شرایط کمبود آهن

استفاه از کود آهن در شرایط کمبود آهن مصرف کود آهن شرایط کمبود آهن یکی از عناصر غذایی ضروری در تولید محصولات کشاورزی در جهان است و گیاهان برای رشد بهینه و مناسب نیاز به استفاده پیوسته از آن دارند. شواهد زیادی در دست است که کمبود عناصر کم مصرف از جمله آهن در خاک […]

twst