آرشیو برچسب‌ها: مصرف کود آهن سولفاته یا کلاته

خواص شیمیایی کود کلات آهن کود آهن به جز در مورد کود سولفات آهن فرو (که دارای اکسایش سریع می باشد و سریعا به آهن فریک تبدیل می شود و بنابراین دارای راندمان کمتری نسبت به دیگر کود آهن می باشد علت آن نیز رسوب هیدرو کسید فریک می باشد که به همین علت در […]

twst