خواص شیمیایی مصرف کود هیومیک اسید

خواص شیمیایی استفاده از کود هیومیک اسید و یا کودهای حاوی هیومیک اسید شامل ترکیبات مختلفی نظیر نیتروژن، کلسیم، آلومینیوم و فسفر می باشند. هر یک از این عناصر نقش خاصی را در بهبود اوضاع خاک یا اصلاح آن ایفا می کنند. برخی از خواص فیزیکی هیومیک اسید سبب بازسازی خاک میشود و به این ترتیب در ساختار خاک نقش دارد؛ برخی دیگر نیز ترکیب شیمایی خاک را تحت تاثیر قرار می دهد که مستقیما با تغذیه گیاه در ارتباط است. در ادامه با خواص شیمیایی کود هیومیک اسید آشنا خواهید شد.

خواص شیمیایی استفاده از کود هیومیک اسید

معرفی ساختار کود هیومیک اسید

امروزه کشاورزان دنیا برای حاصلخیزی و باروری بیشتر خاک راه حل هایی یافتند که یکی از آن راه حل ها استفاده از مواد هیومیکی است.کودهایی که هیومیک اسید را دارا هستند باعث میشوند خاصیت فیزیکی وشیمیایی وبیولوژیکی خاک بهبود یابد وکودهای هیومیک اسیدی دارای انواع هورمون ها و ویتامین ها نیز هستند و این امرموجب میشود تولید نیزافزایش یابد. برای درک بیشتر هیومیک اسید درابتداباید بفهمیم چگونه بوجود می آید.

تعدادی از خاصیت های شیمیایی کود هیومیک اسید را در لیست زیر می خوانید

هیومیک اسید میزان تثبیت مواد را در خاک تغییر می دهد؛ برخی از مواد برای تثبیت در خاک زمان بیشتری نیاز دارند و به همین دلیل ممکن است گیاه با کمبودهای زیادی مواجه شود. هیومیک اسید با تغییر سرعت تثبیت مواد در خاک این بحران را برطرف می کند.
• ساختار شیمایی هیومیک اسید به این ماده خصلت بافری داده است؛ به این معنا که با توجه به شرایط PH خاک می تواند به شکل باز یا اسید و یا خنثی رفتار کند. مواد الی که درخاک وجود دارن پس از مرگ پوسیده میشوند و هوموس خاک را بوجود می اورند. هوموس درواقع دارای مواد الی میباشد که تا حدودی تجزیه شده وفاقد شکل و ساختمان خاصی میباشند.

هوموس معمولا شامل دونوع اسید الی میباشد :1-هیومیک اسید 2-فولیک اسید

• جذب و انتقال آب و مواد مغذی از سمت ریشه تا برگ ها و سایر بخش های گیاه به واسطه هیومیک اسید تسهیل میشود.هیومیک اسید به عنوان یک شلات طبیعی برای یون های فلزی تحت شرایط قلیایی عمل می کند. با مصرف هیومیک اسید به عنوان کود اورگانیک خاک گلدان گیاهی می تواند جذب ریشه ای را افزایش داد.هیومیک اسید علاوه بر این که ساختاری ارگانیک دارد، از مواد معدنی نیز غنی شده است.
• با مصرف هیومیک اسید می توانید از آبشویی بی رویه در خاک جلوگیری کنید و در صورت لزوم باقی مانده آب هایی که جذب نشده اند را به سمت ریشه هدایت کرد.• درهم کنش های شیمایی نظیر واکنش فسفر با کلسیم، آهن، منیزیم و آلومینیوم که برای خام ضروری است در محلول هیومیک اسید انجام میشود.

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *