نقش فضولات دامی درتولید برق

نقش فضولات دامی درتولید برق: میزان تولید برق یستگی به میزان کود دامی دارد. سیستم های برق رسانی برحسب وزن فضولات و نیاز به ان طراحی گردندو میزان تولیدی برق در این سیستم ها از پانصد کیلووات تا شش الی دوازده مگا وات است و این رقم بستگی به درخواست مشتری دارد.

تولید برق از فضولات دامی و حیوانی

فناوری تولید برق از فضولات دامی

فناوری که میتواند پسماندهای الاینده های محیط زیست را به ترکیبات بیضرری تبدیل کند بیوگاز است که با هضم پسماندآلی کار میکند و میتواند با شکستن پیوند های پرانرژی انژی الکتریک تولید کند.مدیر فنی شرکتی که با طراحی ماشین آلات  در زمینه مدیریت پسماند آلی در بخش هایشهری و کشاورزی سیستمهای بیو گازو تصویه موادآلی راتولید میکند گفت : در دامداری ها وپسماند های شهری و هرگونه پسماند آلی سیستم بیو گاز مورد استفاده قرارمیگیرد.طرز کار این سیستم به گونه ایست که که باکتری های موجود درپسماند هاو مواد آلی را خنثی میکند و ایمن سازی میکند و آن ماده آلی گاز و حرارت تولید میکند. مقدار خلوص گازحاصل از پسماند ها 96٪میباشدکه میتوان آنرا به عنوان گازمتان در لوله کشی ها ویا سوخت موداستفاده قراردهیم و یا از آن در تولید برق استفاده کنیم و به فروش رسانیم .

وی در مورد طرز کار با این سیستم و تصفیه مواد آلی به گزارشگر ایانا توضیحاتی داد : شرکت ما در قرار داد با شرکت های ایتالیایی . چینی.والمانی موظف شد بنا به نیاز مشتریان ازاین شرکتها تجهیزات وارد کند و طبق نظر مشتری و با توجه به حجم پسماند ها اینسیستم ها را طراحی کنند . وی در توضیحاتی درباره تولید برق از فضولات دامی افزود:پسماند مواد های آلی ترکیبات کربی را دارا هستند همانگونه که در معده انسانها و دام ها اتفاق میافتد عمل میکندوبا شکستن مواد باعث میشوند مولکول های کوچک آزاد گردند وباعثاز بین رفتن ترکیباتی همچون نیترات و گوگرد گردند . دو اتفاق در این فراین میوفتد:1-بیخطر کردن و سوزاندن پسماندی که مشکل محیط زیستی را به دنبال دارد 2- استفاده ازاین پسماند ها .

با ازبین بردن گوگرد و نیترات به محیط زیست آسیبی وارد نمیگردد و تبدیل به کود آلی میشود. کودهای نظیر کود هیومیک اسید ، کود گاوی  و آلی است این کود  به صورت جامد و مایع درکشاورزی استفاده میشود.  برای ازبین بردن پسماندی که یکی ازمشکلات محیط زیستی به شمارمیرود بایدهزینه های هنگفتی کرد. با استفاده از این سیستم دیگر هزینه صرف از بین بردتن مواد نمیگردد بلکه درامد زایی میشود .زیرا ماده ای که از این طریق یه وجود می اید بهفروش نیز میرسد .این فرایند یک فرایند بیولوژیکی میباشد که با استفاده از فعالیت باکتری ها باعث شکستن ترکیبات بزرگتر به ترکیبات کوچکتر میگردد و انرژی آن را آزاد میکند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst