آرشیو برچسب‌ها: برنامه ممیزی استاندارد

برنامه ممیزی استاندارد تولید محصولات دارای گواهینامه اجرایی شد برنامه ممیزی استاندارد تولید محصولات : سعید سعادت افزود: “این دستورالعمل در واقع یک استاندارد تشویقی برای تولید محصولات گواهی شده است و باید شامل همه انگیزه های لازم برای تشویق کشاورزان به تولید چنین محصولاتی شود.” . سازمان استاندارد ملی صدور گواهینامه بنا به گفته […]

twst