آرشیو برچسب‌ها: خانگی مازندران

تصفیه فاضلاب‌های خانگی مازندران سریعا باید در دستور کار قرار گیرد تصفیه فاضلاب‌های خانگی مازندران: یکی از کارشناسان محیط زیست بیان کرد :فاضلاب های خانگی تهدید نیست و با مدیریت کامل میتوان از آن استفاده نمود. حسن امینی راد طبق بیانیه ای در مورد فاضلاب های خانگی اعلام کرد مدیریت مناسب در رابطه با تصفیه […]

twst