آرشیو برچسب‌ها: مراحل ساخت کود ارگانیک مرغوب

مراحل تولید کود ارگانیک کود ارگانیک منشا طبیعی دارد و به سبب وجود میکروارگانیسم های طبیعی در ساختار این کود به جای مواد شیمیایی نظیر سم ها و آفت کش ها کاربرد و اهمیت بیشتری در دنیای کشاورزی و باغداری مدرن پیدا کرده است. کود در واقع موجود زنده ای است که در کنار حیات […]

twst