آرشیو برچسب‌ها: معرفی دو کود آهن ارزشمند خارجی جهت استفاده در گیاهان

کودهای آهن خارجی موجود در ایران معرفی دو کود آهن ارزشمند خارجی بسیار دشوار است زیرا کودهای مختلفی یا برندهای گوناگون در بازار موجود است.کود آهن باسشن: این کود آهن دارای میزان اثرگذاری بالایی در جلوگیری از کلروز یا زردی برگ درختان می باشد و ویژه شرایط بسیار سخت درخاک های قلیایی و آهکی استفاده […]

twst