آرشیو برچسب‌ها: منشا آهن در خاک و مصرف کود آهن

سرچشمه آهن در خاک و استفاده کود آهن منشا آهن در خاک کجاست ! آهن به عنوان یکی از عناصر فلزی و سنگین در خاک وجود دارد که مورد تغذیه گیاهی قرار گرفته و به شکل کاتیون های دو و سه ظرفیتی بوده و ظرفیت های فرعی آن تشکیل کمپلکس های آهن دار به شکل […]

twst