آرشیو برچسب‌ها: پرداخت 500 میلیون تومان

گسترش کشت چغندرقند در یازده استان کشور/ پرداخت 500 میلیون تومان از مطالبات چغندرکاران برای کشت پاییزه سال جاری همزمان در یازده استان و در میزانی حدود 18 هزار هکتار چغندرقند کاشته میشود علیرضا یزدانی معاونت زراعت و مجری طرح چغندر قندو شکر به خبرگزاری  ایانا چنین گفت: گسترش کشت پاییزه ، بخاطر کمبود آب […]

twst