آرشیو برچسب‌ها: چرا از هیومیک اسید استفاده کنیم

حاصلخیزی خاک با هیومیک اسید چرا از هیومیک اسید استفاده کنیم! حاصلخیزی و باروری خاک عامل بسیار مهمی در تولید محصولات کشاورزی است که تنها با مصرف کودهای شیمیایی نمی توان به آن دست یافت. علاوه بر وجود مقدار کافی از عناصر شیمیایی در خاک، کشاورزان باید نسبت به تقویت ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی […]

twst