آرشیو برچسب‌ها: چگونگی استفاده از کود آهن بیولوژیک

مصرف کود آهن بیولوژیک و تغذیه گیاهی چگونگی استفاده از کود آهن بیولوژیک در زمین های کشاورزی از طریق به کارگیری روش بذرمال یکی از روش های استفاده از کود آهن بیولوژیک استفاده از روش بذرمال در زمین های کشاورزی است. در این شیوه تقریبا به نسبت هر هکتار دو تا سه بسته کود آهن […]

twst