آرشیو برچسب‌ها: چگونگی استفاده از کود آهن بیولوژیک – بخش دوم

کوددهی کود آهن از طریق روش غرقابی یکی از راه کار های استفاده از کلات آهن و کود هیدروپونیک شیوه ی غرقابی کردن و یا کرتی است در آبیاری به این سبک زمین را کرت بندی کرده و آن را به قطعات به اندازه ی مساوی به شکل مربع و یا مربع مستطیل درآورده و آب […]

twst