آرشیو برچسب‌ها: کود شیمیایی

کود شیمیایی متنوع برای درختان پسته برای درخت پسته از کود های متنوع و باکیفیت فراوانی می توان استفاده نمود. از جمله این کود ها می توان به کود حیوانی برای درختان پسته و کود ورمی کمپوست اشاره نمود. اما برای پیشگیری از برخی بیماری ها استفاده از کود شیمیایی مایع در پسته در برخی […]

کود آهن بهتر است یا کود شیمیایی کود شیمیایی بهتر کود آهن، مصرف کودهای شیمیایی نظیر سولفات آمونیوم در صورت استفاده فراوان اثرات مضری می گردد که هم بر محیط زیست اثر منفی می گذارد و هم بر کمیت و کمیت غذا اثرات منفی می گذارد و طی بررسی های صورت گرفته مدت زمان زیادی […]

twst