آرشیو برچسب‌ها: کود نیتروکسین

کود نیتروکسین و اجزای تشکیل دهنده کود بیولوژیک نیتروکسین یکی دیگر از کود های زیستی یا کود بیولوژیک می باشد که حاوی باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم است که این باکتری ها موجب تثبیت نیتروژن شده و اثرات مفیدی در رشد و نمو گیاهان دارد. همانطور که گفتیم، کود نیتروکسین (کود زیستی نیتروکسین) (کود زیستی […]

twst