آرشیو برچسب‌ها: کود کمپوست گوسفند

تاثیر کود گوسفندی بر روی درختان و مزارع خرید و فروش کود گوسفندی: کود گوسفندی که بطور کامل پوسیده باشد، یک کود عالی است. کود گوسفندی قدیمی بسیار بیشتر از کود گاوی برای محصولات مفید است. اما همچنین به رژیم غذایی حیوان هم بستگی دارد. کشاورزان از کود کمپوست گوسفندی در محصولات و مزارع خود […]

twst