شرکت پالایش خاک رویان کیمیا (پالایش کود) اولین تولید کننده کود آهن بیولوژیک با کسب دیپلم افتخار از کشور المان بعد از مدت زمان کـوتاهی توانست باتولید انبوهی از این محصول رضایت

کشاورزان زحمتکش ایرانی راجـلب نماید. کودآهن بیولوژیک RNA دارای تاییدیه از سـازمان جهادکشـاورزی و سازمـان حفاظت محیط زیست میباشد

 

:.. شرکت پالایش خاک رویان اولین و تنها تولید کننده کودهای آهن بیولوژیک در ایران ..: