قیمت اوره قیمت جهانی کود اوره صادراتی

قیمت اوره قیمت جهانی کود اوره صادراتی قیمت امروز

قیمت اوره صادراتی امروز

قیمت اوره در بورس جهانی بصورت روزانه در اینجا بروز خواهد شد. قیمت کود اوره صادراتی در بورس ایران براساس بورس جهانی تعیین می شود.

 

قیمت بورس جهانی کود اوره از تاریخ 2023/05/31 تا 2023/05/31

بالاترین در 24 ماه قبلکمترین در 24 ماه قبلنوسان قیمتقیمت هفته (تن)
$911.06$204.41(09.66 $)333.29 $

نرخ جهانی بورس اوره

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

قیمت زنده اوره در بورس جهانی

قیمت اوره قیمت جهانی کود اوره صادراتی قیمت امروز

twst