قیمت سولفات آمونیوم کود جهانی صادراتی

قیمت سولفات آمونیوم کود بورس جهانی صادراتی

قیمت سولفات آمونیوم صادراتی امروز

قیمت سولفات آمونیوم در بورس جهانی بشکل روزانه در صفحه بروز خواهد شد. قیمت سولفات آمونیوم صادراتی در بورس ایران طبق نرخ بورس جهانی مشخص می شود.

 

قیمت بورس جهانی سولفات آمونیوم از تاریخ 2023/05/31 تا 2023/05/31

بالاترین در 24 ماه قبل کمترین در 24 ماه قبل نوسان قیمت قیمت هفته (تن)
$440.00 $105.25 (05.58 $) 162.48 $

نرخ جهانی بورس کود سولفات آمونیوم

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

قیمت جهانی سولفات آمونیوم زنده

قیمت سولفات آمونیوم کود بورس جهانی صادراتی

twst