قیمت سولفات آمونیوم کود جهانی صادراتی

قیمت سولفات آمونیوم صادراتی امروز

قیمت سولفات آمونیوم در بورس جهانی بشکل روزانه در صفحه بروز خواهد شد. قیمت سولفات آمونیوم صادراتی در بورس ایران طبق نرخ بورس جهانی مشخص می شود.

 

قیمت بورس جهانی سولفات آمونیوم از تاریخ 2023/01/12 تا2023/01/18

بالاترین در 24 ماه قبلکمترین در 24 ماه قبلنوسان قیمتقیمت هفته (تن)
$440.00$105.25(06.38 $)198.25 $

نرخ جهانی بورس کود سولفات آمونیوم

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

قیمت جهانی سولفات آمونیوم زنده

قیمت سولفات آمونیوم کود بورس جهانی صادراتی