هشدار :

با توجه به ورود کودهای تقلبی با نام شرکت پالایش کود، این شرکت هیچ پشتیبانی و مسئولیتی در قبال خرید از سایت های دیگر بر عهده نخواهد داشت .

کود سبزیجات و صیفی جات (RNA V1)

معنی صیفی جات یعنی هر نوع گیاهی که میوه، دانه، ریشه، پیازچه، ساقه، برگ یا قطعات گل آن را بتوان بعنوان غذا مورد استفاده قرار داد. صیفی جات براساس مقدار مواد مغذی آن ها از ۵ زیر مجموعه تشکیل می شوند.

  • صیفی جات سبز تیره
  • صیفی جات نشاسته ای
  • صیفی جات قرمز و نارنجی
  • لوبیا و نخود
  • و دیگر صیفی جات

تمام مجموعه صیفی جات به سه عنصر اصلی نیازمند هستند، و این سه عنصر در این کود برحسب نیاز صیفی جات بکار گرفته شده است :

  • آهن   ۲۰%
  • نیترات ۲%
  • پتاس   ۲%

مقدار مواد آلی – مواد معدنی   ۲۵%

کود مخصوص صیفی جات | کود مخصوص سبزیجات

در دسترس بودن آهن برای صیفی جات و سبزیجات

اگرچه بیشتر آهن در پوسته زمین در قالب FE3+ وجود دارد، اما FE2+ از نظر زیست شناسی برای صیفی جات مهم تر است. این فرم از آهن نسبتا حلال است اما به آسانی به FE3+ تبدیل شده و رسوب می شود. پس از شناسایی کمبود آهن، می توان در کوتاه مدت آن را با اسپری محلول پاشی آهن درمان کرد اما بهترین اقدام پیشگیری است یعنی باید عامل اصلی کمبود آهن شناسایی و درمان شود. کمبود آهن همیشه نشانه نارسایی منبع آهن نیست و ممکن است مربوط به شرایط مختلف که دسترس پذیری آهن را تحت تاثیر قرار می دهند باشد. بعنوان مثال، سطح کربنات خاک، شوری، رطوبت خاک، دمای پایین، غلظت عناصر دیگری چون فسفر، کلسیم و … . آهن می تواند بعنوان سولفات آهن یا فرم کلات اعمال شود.

تاثیر نیترات در رشد صیفی جات و سبزیجات

تمام نیترات ها، نیتروژن را به خاک می افزایند. برخی محلول تر از بقیه هستند و تولید یون نیترات محلول در خاک کمتر یا بیشتری تولید می کنند. هر دو یون نیترات و یون های آمونیوم می توانند توسط گیاه مصرف شوند. این یون ها با تولید نیتروژن برای صیفی جات در تولید اسید آمینه برای عمل سنتز پروتئین بکار می روند. بجز در خاک های نیتروژن بالا، افزودن نیتروژن بالا موجب تحریک رشد صیفی جات و گیاهان می شود .

تاثیر نیترات و آهن بر صیفی جات (Vegetables)

تاثیر نیترات و آهن بر صیفی جات (Vegetables) غیر قابل چشم پوشی است. فقر آهن یک عامل محدود کننده برای رشد صیفی جات است. آهن به میزان بالا در خاک وجود دارد اما دسترسی آن برای این گیاهان بسیار پایین است و در نتیجه کمبود آهن یک مشکل شایع برای صیفی جات است. نیترات نیتروژن موجب افزایش انتشار یون هیدروکسید می شود که PH را در منطقه ریشه گیاه خنثی می کند و بر کارایی آهن تاثیر می گذارد.

چرا صیفی جات به نیترات نیاز دارند؟ نیترات در توسعه برگ موثر است. بطور خاص، نیتروژن مسئول توسعه شاخ و برگ است. صیفی جات و گیاهان از نیتروژن در فرم نیترات استفاده می کنند که مخلوط نیتروژن با اکسیژن است. آن ها معمولا نیترات را از خاک جذب می کنند. نیتروژن در تمام سلول های زنده یافت می شوند. بدون نیترات ها، یک گیاه نمی تواند رشد نموده و تولید گل و دانه کند چرا که نیتروژن یک مولفه ضروری از پروتئین های گیاهی و کلروفیل بوده و برای عمل فتوسنتز ضروری است. بدون نیترات، فتوسنتز اتفاق نمی افتد و صیفی جات از کمبود مواد غذایی می میرند. نیتروژن در خاک یافت می شود اما عنصر اصلی اکثر کود ها بشمار می آید.

روش های استفاده از کود صیفی جات و سبزیجات

غرقابی ، قطره ای

طریقۀ استفاده :

۱ کیلوگرم از کود به همراه هزارلیتر آب در ۱۰۰۰ متر مربع

۱۰ کیلوگرم از کود به همراه هزار لیتر آب در یک هکتار

————————————————————————————————————————————————————————————-

محصولات مرتبط کود برای صیفی جات

کود آهن بی1فروش کود کلات آهنکود آهن بیولوژیک


مطالب مرتبط با کود مخصوص صیفی جات و سبزیجات (RNA V1)

کود مناسب برای صیفی جات | کود دهی صیفی جات | بهترین کود سبزی کاری | کود مخصوص سبزیجات | بهترین کود مناسب صیفی جات | بهترین کود مناسب برای سبزیجات | بهترین کود صیفی جات | بهترین زمان کاشت صیفی جات | کاشت و پرورش سبزیجات | کود دهی سبزیجات | بهترین کود مخصوص صیفیجات | بهترین کود مخصوص سبزی جات | بهترین کود مایع صیفیجات | بهترین کود برای سبزیجات | کاشت سبزی در زمستان | بهترین کود برای صیفی کاری | کود مناسب سبزی جات | بهترین کود سبزی جات | بهترین کود مناسب برای صیفیجات | کاشت سبزی در باغچه خانه | بهترین کود مناسب سبزیجات | کود دهی صیفیجات | کاشت ریحان در گلدان | زمان کاشت سبزیجات | کود مناسب صیفیجات | بهترین کود سبزیجات | کاشت و پرورش صیفی جات | رشد صیفیجات | بهترین کود آهن مخصوص صیفیجات | کاشت صیفی در زمستان | بهترین کود برای صیفی جات | زمان کاشت سبزی جات | بهترین کود صیفیجات | کاشت صیفی در باغچه خانه | کود مناسب برای سبزی جات | بهترین زمان کاشت صیفیجات | رشد صیفی جات | زمان کاشت سبزیجات و صیفی جات | بهترین زمان کاشت سبزی خوردن | خاک مناسب برای کاشت صیفی جات | کود دهی سبزی جات | بهترین کود صیفی کاری | خاک مناسب برای کاشت سبزیجات | رشد سبزیجات | بهترین کود مایع صیفی جات | رشد سریع سبزیجات | بهترین فصل کاشت صیفی جات | بهترین کود مایع سبزیجات | کاشت و پرورش سبزی جات | کاشت و پرورش صیفیجات | رشد سریع صیفی جات | بهترین کود برای سبزی کاری | بهترین کود برای صیفیجات | رشد سبزی جات | رشد سریع صیفیجات | فصل کاشت سبزیجات | کاشت سبزی خوردن در گلدان | رشد سریع سبزی جات | بهترین کود مایع سبزی جات | کود دهی محصولات صیفی | کود مناسب برای سبزی خوردن | بهترین کود برای سبزی جات | بهترین زمان کاشت سبزی خوردن | بهترین کود آهن مخصوص سبزی جات | کود آهن مخصوص سبزیجات