اصلاح بذرهای کشاورزی و افزایش محصولات

معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات و ارتقاء آموزش کشاورزی طبق گزارش تسنیم ، گفت:برای اصلاح بذرهای کشاورزی با کسب موفقیتهای عالی که در زمینه کشت محصولات زراعی در سالهای اخیر داشته ایم ، اما در هسته باغبانی بسیار عقب هستیم. کاظم خاوازی ادامه داد: کار کردن روی دانه های اولیه بذر در حوزه باغبانی هزینه های زیادی را می طلبد که ما تازه وارد این حوزه شده ایم.

خاواری خاطرنشان کرد: در آفریقا شصت و دو درصد، ده درصد ایالات متحده ، اروپا بیست درصد ، آسیا شصت درصد از کشاورزان از بذرهای اصلاح نشده و بدون فرم استفاده می کنند. لزوم کود دهی بوسله انواع کود هیومیک اسید بسیار ضروری می باشد.علی اکبر مهر فرد اعلام کرد: بذر مناسب می تواند تا سی درصد از عملکرد تولید محصولات کشاورزی را توسعه بخشد. گواهی شده ترین دانه های جهان سبزیجات ، غلات ، سویا و ذرت میباشند
رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی ادامه داد: در حوزه گندم دیم یازده رقم بذر بهبود یافته وجود دارد که در بین کشاورزان تنها بیست و چهار درصد سرعت نفوذ دارند و هفتاد و شش درصد کشاورزان هنوز از ارقام غیررسمی استفاده می کنند. خاواری ادامه داد: ضریب نفوذ رقم های زراعی یک شاخص مهم است و هرچه سهم استفاده از آنها بیشتر باشد ، افزایش تولید و توسعه در حوزه کشاورزی بیشتر است. استفاده از هیومیک اسید در رشد صیفی جات نقش اساسی ایفا می کند.

خاوازی گفت: سی و چهار نوع گندم آبیاری زیر کشت در کشور با ضریب نفوذ چهل وهفت درصد استفاده می شود اما باغداران و کشاورزان هنوز پنجاه و سه درصد از بذرهای دیگر را در این حوزه استفاده می کنند. مهرفرد ادامه داد: میزان تولید بذر در سالهای گذشته افزایش یافته است به طوری که از شروع انقلاب تاکنون چهارصدوهفده نوع بذر به بخش کشاورزی انتقال داده شده است که صدوبیست نوع از سال نود و دو و پنجاه و یک نوع امروز معرفی شده است.
علی اکبر مهرفرد اعلام کرد: ما کار تحقیق را به حوزه خصوصی اعطا می کنیم و با دانشگاه ها جدی کار میکنیم. وی گفت: ما نیز به موضوع تولید بذر صیفی جات و سبزیجات توجه جدی داریم ، در صورتی که این حوزه مورد غفلت واقع شد و در یک مقطع زمانی همکاران ما مجاز به اصلاح صیفی جات و سبزی جات نبودند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst