علیرضا یزدانی

علیرضا یزدانی

برای کشت پاییزه سال جاری همزمان در یازده استان و در میزانی حدود ۱۸ هزار هکتار چغندرقند کاشته میشود

علیرضا یزدانی معاونت زراعت و مجری طرح چغندر قندو شکر به خبرگزاری ایانا چنین گفت:

گسترش کشت پاییزه ، بخاطر کمبود آب و کود آهن در ایران رو به توسعه است که برنامه ریزی هایی برای یازده استان شده است

وی افزود : بسیاری از استانها کشور نظیره کرمانشاه ، خراسان شمالی ، گلستان که تا امروزسابقه کشت چغندر قند نداشته است در پاییز امسال به زیر کشت خواهند رفت و در استانهای دیگر همچون فارس، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، خوزستان، ایلام... از کشت چغندرقند بهره خواهند برد.

وی ادامه داد: در سال جاری سی وهشت هزار یونیت بذر بصورت منوژرم از کشورهای هلند، آلمان، سوئد، فرانسه، بلژیک، آمریکا وارد خواهد شد . الارقم این ، ۴ هزار یونیت بذر در کشور تولید شده که تماما به زیر کشت خواهند رفت . در کل این میزان در سال گذشته به شانزده هزار یونیت بذر می رسید.

یزدانی خاطرنشان کرد: پارسال ۱ میلیون و ۵۲۵ هزارتن محصول چغندر قند در کشور تولید شده است.

ایشان تصریح کردند: چغندرقند جزء خریدهای تضمینی از طرف دولت می باشد که دولت باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بابت مابه التفاوتی که از سال ۹۳ و ۹۴ باقیمانده است را تا زمان کشت پاییزه تسویه حساب نماید .

پرداخت بموقع مطالبات به چغندرکاران ، کشور را به اهداف رسیدن به خودکفایی شکر نزدیک می کند.


محصولات کود