آرشیو برچسب‌ها: دویست و سه هزار هکتار

دویست و سه هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز می شوند دویست و سه هزار هکتار سامانه های نوین آبیاری، عباس زارع از یک مزرعه 100 هکتاری با آبیاری میکرو در همدان بازدید بعمل آورد ایشان اظهار امیدواری کردند که با اختصاص دادن کامل این اعتبار بتوانیم به اهداف کمی […]

twst