آرشیو برچسب‌ها: سکوسترین NK کود

علایم فقر آهن در گیاهان و رفع با کلات آهن از جمله علایم کمبود آهن در ریشه گیاهان با بروز علایم آن روی برگ ها آشکار می گردد و کمبود آهن باعث جلوگیری از عملکرد کلروپلاست در گیاه می گردد. اما طبق تحقیقات مختلف، علائم کمبود آهن در ریشه بسیاری از گیاهان نیز اثر گذاشته […]

twst