آرشیو برچسب‌ها: شاخض

نمودار استاندارد ماشینهای کم مصرف در علم کشاورزی نمودار استاندارد ماشینهای کم مصرف: پژهشگران آمریکایی طی تحقیقاتی ثابت کردند با به کار گیری از نمودار استاندارد در صنعت خودرو سازی که باعث افزایش کارکرد سوخت میشود ،وبا استفاده از انها در صنعت تولید کود شیمیایی میتوان در کاشت ذرت، برداشت اقتصادی معادل پنج تا هشت […]

twst