آرشیو برچسب‌ها: عوامل کاهش آهن در خاک و بهره گیری از کود آهن جهت تیمار

دلایل کاهش آهن در خاک و بهره گیری از کود آهن جهت تیمار عوامل کاهش آهن بسیار است اما آهن جز مواد غذایی دارای مصرف کم اما ضروری برای گیاهان زراعی و باغی می باشد و در ایجاد و تشکیل سبزینه گیاهان نقش مهمی دارد. بنابراین برای تامین آن در زمان کمبود می توان از […]

twst