آرشیو برچسب‌ها: محلول پاشی کود آهن و مقدار اثر گذاری بر گیاهان

محلول پاشی سولفات آهن روی برگها مصرف کود آهن به شکل محلول پاشی همراه با ترکیبات مانند سولفات آهن و اسید سولفوریک در موارد زیادی می تواند اثرگذار باشد. در موارد زیادی محلول پاشی جهت گیاهان دچار کمبود آهن و یا در مورد پیشگیری از کمبود آهن با مقدار درصدی یک تا دو درصد سولفات […]

twst