آرشیو برچسب‌ها: گندم

خرید تضمینی هرکیلو گندم دو هزار تومان می باشد خرید تضمینی هرکیلو گندم دو هزار تومان می باشد؛ علی اکبری هیات مدیره کمیسیون مجلس خاطر نشان کرد : پس ازتحقیقات به عمل امده در کمیسیون کشاورزی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.آب و منابع طبیعی عدد دو هزار تومان رابرای خرید هرکیلو گندم قراردادیم. علی اکبری درباره پرداخت مطالبات به […]

twst