تامین مواد غذایی گیاه با مصرف کود آهن

تغذیه متعادل گیاه نام درستی برای این مقاله است، در مقالات قبلی در مورد عدم تعادل عناصر مضر در جذب آهن به بحث پرداختیم اما چگونه تعادل مناسبی در خاک نسب به جذب آهن می توان ایجاد نمود؟ چناچه مقدار تغذیه گیاه متعادل شده و عوامل محیطی نیز به شکل مطلوب شود ریشه دارای رشد و فعالیت خوبی شده و مقدار جذب آهن بهتر خواهد شد. کود آهن یکی از عوامل اصلی در ایجاد مطلوبیت در ایجاد تعادل بین عنصری می شود. بعضی از عناصر در تحریک کردن جذب آهن در خاک های آهکی نقش موثری دارند از بین این عناصر می توان به پتاسیم به عنوان مکمل کود آهن اشاره کرد.
استفاده از کودهای فسفاته مثل دی آمونیوم فسفات بصورت همزمان با آهن جذب آهن را برای درخت کند می کند. مصرف کود آهن با کیفیت و تعیین یک فرمول کود آهن مناسب، سبب جذب آهن بهتر در خاک می گردد. یافتن فرمول کود آهن مناسب جهت تغذیه گیاه و برای جلوگیری از کلروز، همواره کار ساده و آسانی نیست. انتخاب فرمول کود آهن بستگی به رقم گیاهی، سن و دیگر شرایط محیطی دارد. به طور مثال در آزمایشی که بر روی ارقام سویا انجام شد انواع سویا مقاوم به کمبود آهن در خاک های قلیایی کاشته و به علت آهکی بودن بالا خاک گیاه دچار کلروز گشت که کود آهن کلاته به همراه فسفر و هم چنین ازت هر یک به شکل جدا تاثیری در مقدار افزایش محصول نداشت ولی افزودن هر سه این موارد باعث عملکرد بهتر گیاه گشت.

تغذیه متعادل گیاه با مصرف کود آهن

تغذیه متعادل گیاه با مصرف کود آهن

زمین مناسب جهت کشاورزی و کودهی

بررسی پی اچ خاک از دیگر عوامل تعیین کننده در انتخاب اراضی کشاورزی برای کوددهی است. از نظر پی اچ خاک به سه دسته اسیدی، خنثی و قلیایی تقسیم می شوند که بهترین نوع خاک با پی اچ خنثی است. در کل می توان نتیجه گرفت که اگر اراضی کشاورزی از نظر پی اچ مناسب نباشند باید سرمایه گذاری و زمان اصلاح و مدیریت خاک برآورد شود. همچنین بررسی خاک منطقه از نظر عمق خاک یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در انتخاب اراضی کشاورزی است.

خاک های عمیق برای کشت درختان بسیار مناسب هستند و درختانی با ریشه های قوی و عمیق ایجاد می کنند. در حالی که خاک هایی با عمق کم برای گیاهانی با ریشه کوتاه تر مثل گیاهان داروئی مناسب است بررسی بافت خاک از دیگر عوامل تاثیر گذار در انتخاب اراضی کشاورزی است که شامل رسی، شنی، شنی رسی، لومی است. توجه به بافت خاک در کشاورزی اصولی و اقتصادی اثر گذار است و در کاهش هزینه ها کمک شایانی می کند. از دیگر عوامل مهم در بررسی خاک توجه به میزان شوری خاک است زیرا این عامل به عنوان یک عامل محدود کننده برای رشد گیاهان شناخته شده است.

شرایط آب و هوایی اراضی زراعی

شرایط آب و هوایی مناسب تاثیر به سزایی برای رشد و نمو و تکامل مراحل رشدی گیاهان زراعی و تولید و فروش مجیک ماشروم دارد. برای تعیین و مشخص کردن مناطق هواشناسی کشاورزی از شاخص هایی مانند دما، میزان بارندگی، ارتفاع از سطح دریا، و نوع محصول قابل کشت استفاده می شود که با توجه به این عوامل ایران از نظر آب و هوایی مناسب برای کشاورزی به شش منطقه تقسیم بندی می شود. مقدار بارندگی سالانه اثر زیادی در انتخاب زمین کشاورزی دارد زیرا مقدار بارندگی سبب تامین رطوبت خاک و رطوبت مورد نیاز گیاهان زراعی می شود. در نقاطی که بارش متوسط سالانه کمتر از سیصد میلیمتر است که در این حالت رطوبت کافی برای گیاه در خاک ذخیره نمی شود.

کود آهن به شکل محلول پاشی

امروزه برای جذب بهتر و برای بخش هایی که با مشکل پاشش کود آهن مواجه است تولیدکنندگان کود ترکیبات خاصی از کود آهن به شکل محلول را فراهم نموده اند که به شکل محلول پاشی جهت گیاهان استفاده می شود این نوع کودهای آهن مناسب خاک نیست و کارایی لازم را در خاک ندارد این نوع کود آهن دارای بنیان های EDTA می باشند.
در مقالات بعدی در مورد کود آهن به شکل محلول پاشی مطالب بیشتری ارائه خواهد شد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst