بر هم خوردن کاتیون و آنیون و عدم جذب آهن

عدم تعادل عناصر غذایی در خاک و کمبود آهن می تواند به علت  عدم تعادل عنصری باشد به این شکل که  مقدار یک عنصر در خاک بیش از حد مجاز بوده و سبب جلوگیری از جذب و مصرف سایر عناصر مورد نیاز شود. از جمله عوامل به این شکل که باعث کمبود آهن در خاک می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود از جمله :

1- هر چقدر خاک دارای مقدار فسفر بیشتری باشد به علت تشکیل رسوب از جذب آهن توسط گیاه جلوگیری می نماید. 2- افزایش پیدا کردن ازت به شکل نیترات باعث کاهش و یا مانع جذب آهن شده و علت آن هم بهم خوردن تعادل آنیون و کاتیون ها درگیاهان است. 3- عدم تعادل و به هم خوردن تعادل آهن و روی در خاک، مقدار عنصر روی بر روی میزان کاهش و یا افزایش جذب آهن تاثیرگذار است کاهش عنصر روی در خاک باعث افزایش آهن و افزایش این عنصر سبب کاهش آهن می شود. 4- عدم تعادل آهن و منگنز نیز مانند عنصر روی می باشد و بالا و پایین بودن عنصر منگنز نیز سبب کاهش و افزایش آهن در خاک می شود. 5- عدم تعادل آهن و مولیبدن، افزایش مولیبدن در خاک با ایجاد رسوبات مولیبدات آهن روی سطوح ریشه، قابلیت جذب آهن را کم کرده و در خاک های آهکی و قلیایی مقدار مولیبدن افزایش پیدا کرده و در نتیجه مقدار قابلیت جذب آهن کم می شود. بنابراین در مواردی که عدم تعادل عنصری پیش می آید استفاده از کود آهن جهت برطرف نمودن و افزایش دادن آهن خاک جهت جذب گیاه نیاز و جز ضروریات می باشد.

عدم تعادل عناصر غذایی در خاک و کمبود آهن و جبران با کود آهن مناسب

عدم تعادل عناصر غذایی در خاک و کمبود آهن

نوع خاک برای کوددهی و کشاورزی

اطلاع از نوع خاک اراضی دارای اهمیت زیادی است و در اولویت اول قرار دارد زیرا خاک منبع اصلی تأمین آب و مواد مغذی برای تولیدات کشاورزی به حساب  میاید و اکسیژن مورد نیاز گیاهان به کمک خلل و فرج خاک به گیاه می رسد.

پس کیفیت خاک اثر زیادی در بالا بردن میزان تولید پر بازده محصولات دارد و اولین قدم برای شناسایی اراضی مطلوب برای کشاورزی بررسی نوع خاک آن است. بررسی ویژگی ها و شرایط و محدودیت های خاک اراضی کشاورزی نیز دارای اهمیت بسیاری است. اندازه گیری مقدار خاک موجود ، بررسی سوابق مربوط به سیل و حضور آبراهه ها کنار اراضی کشاورزی ، بررسی عناصر مغذی خاک و مدیریت آن و … از جمله نکات مهم در شناخت اراضی کشاورزی است که قبل از کشت باید به ان توجه شود.

آبیاری نامناسب و کمبود آهن و استفاده از کود آهن جهت باردهی بهتر

کمبود آهن را در بسیاری از موارد می توان با کود گاوی و یا آهن جبران نمود ولی باید حتما علت های ایجاد کم شدن آهن در خاک شناسایی شود یکی از عوامل کمبود آهن که در بسیاری از باغات بوجود می آید آبیاری سنگین در زمین های باغی می باشد که دارای رس بوده و زهکش مناسب و خوبی ندارند.همین علت سبب می شود خاک پیرامون ریشه برای زمان طولانی به شکل اشباع شده و در نتیجه تهویه خاک کم شده و کلروز ایجاد شود. بنابراین چناچه خاک به این علت دچار نقصان و کمبود آهن شود باید با مصرف کود آهن این کمبود جبران شود. البته اصلاح نوع آبیاری بسیار مهم و ضروری است.

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *