نقش اسید هیومیک در جوانه زنی

مزایای کود هیومیک اسید برای مواد مختلفی که در تامین و رشد گیاهان نقش دارند، بسیار است. از جمله آب، کود، جوانه زنی، میکروارگانیسم ها، آلودگی خاک و گیاهان، خواص خاک و رشد گیاهی. در این بخش به توضیح و بررسی مزیت کود هیومیک اسید بر هر کدام از این عوامل خواهیم پرداخت. هیومیک اسید بعنوان یک تهویه کننده طبیعی خاک و تحریک کننده میکروبی عمل می کند. با داشتن ماتریس کربن منحصر بفرد که شامل غلظت بالایی از مواد معدنی و اسید های آلی هستند موجب افزایش توانایی گیاه با تامین مواد مغذی ضروری آن می شود. این کود همچنین موجب بهبود ساختمان خاک می شود.

مزایای کود هیومیک اسید

                                     مزایای کود هیومیک اسید

مزایای استفاده از کود هیومیک اسید

مزایای هیومیک اسید بر آب : بطور قابل توجهی میزان تبخیر آب را کاهش داده و استفاده از آن در گیاهان خاک های غیر رس، خشک و خاک های شنی. و ظرفیت نگهداری آب را افزایش می دهد.
• اثر هیومیک اسید برکود : این کود موجب بهبود جذب مواد غذایی می شود.
• اثر هیومیک اسید بر جوانه زنی : موجب تسریع جوانه زنی دانه ها می شود .
• اثر هیومیک اسید بر میکروارگانیسم : کود هیومیک اسید منبع فسفات و کربن است که موجب تحریک جمعیت میکرو فلور است. باعث داشتن خاک سالم با فلور متعادل در گیاهان سالم می شود.
• اثر هیومیک اسید بر آلودگی : هیومیک اسید به کاهش سمیت موادی مانند فلزات سنگین، هیدروکربن، پلی آروماتیک، آفت کش ها و ذرات ویروسی کمک کرده و سدیم سمی را کاهش می دهد.
• اثر هیومیک اسید بر خواص خاک : با افزایش نیرو های منسجم از ذرات ریز خاک، موجب کاهش فرسایش خاک می شود. با افزایش ظرفیت تبادل و ارتقاء بسیاری از عناصر قابل دسترس گیاه موجب بهبود ساختمان خاک می شود.
• اثر هیومیک اسید بر رشد گیاهی : با کاهش بیماری گیاهان، افزایش نفوذ پذیری غشاء بوته و تشدید سیستم آنزیمی گیاهان موجب افزایش شتاب تقسیم سلولی، توسعه ریشه و کاهش استرس می شود. کود هیومیک اسید برای گیاهان مقاوم به گرما و سرما بسیار مفید است.

چرا از هیومیک اسید استفاده کنیم

در حالت کلی جوابی که برای سوال چرا باید از هیومیک اسید استفاده کنیم، می توان داد این است که :
هیومیک اسید نقش مهمی در افزایش و ارتقاء توانایی گیاهان دارد. کود هیومیک اسید موجب افزایش توانایی جذب مواد مغذی از خاک توسط گیاهان می شود.

زمان مصرف هیومیک اسید

استفاده از هیومیک اسید بهتر است از ساعاتی پس از شروع آبیاری محصول شروع شود. این زمان حداقل 4 ساعت است. در اینصورت کود هیومیک اسید به خوبی می تواند با جریان آب بطور کامل نفوذ کرده و حرکت کند. زمان آن از ابتدای بهار و هر دو ماه تجدیدمی شود. زمان مصرف هیومیک اسید در گیاهان مختلف متفاوت است. این کود برای درختان در 3 مرحله یعنی از اواخر زمستان شروع شده و پس از 1 ماه تجدید شده و دوباره در زمان جوانه زنی در تابستان انجام می شود.

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *