مصرف کود آهن بیولوژیک و تغذیه گیاهی

چگونگی استفاده از کود آهن بیولوژیک در زمین های کشاورزی از طریق به کارگیری روش بذرمال یکی از روش های استفاده از کود آهن بیولوژیک استفاده از روش بذرمال در زمین های کشاورزی است. در این شیوه تقریبا به نسبت هر هکتار دو تا سه بسته کود آهن بیولوژیک استفاده می گردد. در این شیوه میزان بذری را که قرار است در هر هکتار زمین کاشته شود را توسط کود آهن بیولوژیک و تلقیح کننده به صورت آب با هم در می آمیزند.
حال به بررسی چگونگی استفاده از کود آهن بیولوژیک برای کاشت گندم و جو به صورت دیمی با کمک روش بذر مال می پردازیم.ت وجه کنید که در این روش به ازای یک بسته کود بیولوژیک می توان میزان بذر لازم برای بین هفتصد تا هزار متر مربع از زمین را نم دار نمود. روش کار هم بدین صورت است که ابتدا محلول حاوی کود بیولوژیک را از صافی مناسب داده و سپس با کمک وسیله ای مثل سم پاش بر روی میزان بذر مور استفاده اسپری می کنیم. در این روش همواره باید درنظر داشت که میزان رطوبت بذرها از حد خاصی بیشتر نشود چرا که امکان دارد کشاورز در موقع کاشتن بذرها به مشکل بربخورد.

چگونگی استفاده از کود آهن بیولوژیک

چگونگی استفاده از کود آهن بیولوژیک

طریقه مصرف از کود آهن در زمین های کشاورزی

طریقه مصرف از کود آهن در زمین های کشاورزی از طریق به کارگیری روش چاله کود و محلول پاشی از شیوه ی چاله کود برای درختان و در فرآیند باغبانی استفاده می گردد. برای استفاده از کود آهن بیولوژیک به شیوه ی چاله کود، کود بیولوژیک را با کود سولفات روی به تناسب درخت مورد نظر باید مخلوط کرد و میزان آن بین بیست گرم تا سی گرم متفاوت است. بعد از این عملیات کود را در چاله کود می گذاریم و ماده تلقیح کننده را نیز نهایتا با وسیله ی مناسب بر روی آن اسپری کرده و روی چاله خاک می ریزیم.
در شیوه ی محلول پاشی کود آهن بیولوژیک را با تلقیح کننده در ظرفی مناسب به حجم بیست لیتر آماده نموده و پس از گذشت زمان حدود ده دقیقه باید آن را از صافی عبور داد. به ازای هزار لیتر آب بین سه تا چهار بسته کود باید مخلوط گردد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst