تعریف کلاته آهن به معنی چنگال

بر روی بسیاری ازبسته های کود آهن واژه کلات وجود دارد. اما کود آهن کلاته چیست؟ تفاوت کود معمولی و کود هیدروپونیک در چیست؟ واژه کلات از کلمه یونانی کله cheleگرفته شده به معنی چنگ زدن و نگاه داشتن توسط چنگال معنی می دهد. کلات سازی وقتی شکل می گیرد که مولکول های بزرگ خاصی دارای تعداد زیادی نقطه اتصال با یک باند می باشند. شکل کلات یک عنصر به شکل یک عنصرحفاظت شده می باشد که باقی عناصر نمی توانند جهت آن عنصر مزاحمتی داشته باشند. شکل کلاته شده یک عنصر مانند آهن نسبت به فرم معمولی آهن خیلی راحت تر و هم چنین سریع تر جهت گیاهان جذب می گردد. عناصری مانند آهن زمانی که به شکل کلاته درمی آیند خیلی راحت تر از فرم معمولی خود در گیاه جذب می شوند بنابراین کود آهن کلاته شده دارای جذب بهتری نسبت به کود معمولی است.

کود آهن کلاته چیست؟

کود آهن کلاته چیست؟

روش ساخت کود آهن کلاته شده چگونه است؟

کود آهن کلاته شده یک کود مصنوعی است که آهن را به شکل کلاته در اختیار گیاهان قرار می دهد. کلاته ها ترکیباتی هستند که آهن را به دام می اندازند و از آن در برابر جذب توسط خاک و سایر مواد جلوگیری می کنند. این امر باعث می شود که آهن به راحتی و به طور موثر توسط گیاهان جذب شود.روش های مختلفی برای ساخت کود آهن کلاته شده وجود دارد. یکی از روش های رایج، استفاده از اسید اتیلن دی آمین تترا استیک (EDDHA) است. در این روش، آهن به شکل نمک با اسید EDDHA واکنش می دهد و یک کلاته پایدار تشکیل می دهد.

ساخت کود آهن طبیعی سهل است ؛ یک راه ساده و طبیعی برای ایجاد کود آهن کلاته وجود دارد. زمانی که فلزاتی مانند آهن با ترکیبات آلی با یکدیگر پیوند می خورند ایجاد می شود. زمانی که سلول های گیاه مواد مغذی را جذب کنند سریعا با اسیدهای آلی مانند اسید سیتریک، اسید مالونیک، اسید هومیک و آمینو اسید به حالت کلات در می آیند. کلاته کردن سبب می گردد که فعل و انفعالات داخلی با یکدیگر بین مواد مغذی صورت نگیرد ولی هم چنین سبب انفعالات داخلی با دیگر پیوندهایی دیگر در خاک می گردد.

کلات کردن نقش موثری در سیستم های بیوزیستی گیاهان دارد. کلات سازی به شکل فرم پیوند با ماده مغذی فلزی به جای دیگر یون های غیرضروری شده و مانع از دست دادن مواد مورد نیاز و مغذی در خاک می گردد. آن ها هم چنین دارای فلزات موثر و هم چنین مواد غذایی اجازه می دهند که به شکل آزادانه به داخل گیاه نفوذ کرده و باعث رسیدن سریع تر ماده به گیاه می گردد.
در مطالب بعدی در مورد کود آهن کلات شده و محاسن دیگر آن به بحث خواهیم پرداخت.

3 دیدگاه در کود آهن کلاته چیست؟
  1. من یک تن از کود کلات آهن نیاز دارم از کجا تهیه کنم؟

  2. Уour method of telling all of in thiѕ words is really good , еvery one can еasіly be aware of it, Thаnk you


[بالا]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst