تعریف کلاته آهن به معنی چنگال

بر روی بسیاری ازبسته های کود آهن واژه کلات وجود دارد. اما کود آهن کلاته چیست؟ تفاوت کود معمولی و کود هیدروپونیک در چیست؟ واژه کلات از کلمه یونانی کله cheleگرفته شده به معنی چنگ زدن و نگاه داشتن توسط چنگال معنی می دهد. کلات سازی وقتی شکل می گیرد که مولکول های بزرگ خاصی دارای تعداد زیادی نقطه اتصال با یک باند می باشند. شکل کلات یک عنصر به شکل یک عنصرحفاظت شده می باشد که باقی عناصر نمی توانند جهت آن عنصر مزاحمتی داشته باشند. شکل کلاته شده یک عنصر مانند آهن نسبت به فرم معمولی آهن خیلی راحت تر و هم چنین سریع تر جهت گیاهان جذب می گردد. عناصری مانند آهن زمانی که به شکل کلاته درمی آیند خیلی راحت تر از فرم معمولی خود در گیاه جذب می شوند بنابراین کود آهن کلاته شده دارای جذب بهتری نسبت به کود معمولی است.

کود آهن کلاته چیست؟

کود آهن کلاته چیست؟

اثرات سموم کشاورزی و کود های شیمیایی بر محیط زیست

از دیگر مشکلات کشاورزی رایج، استفادۀ بیش از حد از مواد شیمیایی مانند کود و آفت کش های شیمیایی است که مشکلات زیادی را در زمینه های اقتصادی، زراعی و زیست محیطی به دنبال داشته است. استفاده از آفت کش ها و کودهای شیمیایی در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش است .

آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی به وسیله کودها و آفت کش های محلول در آب ، مشکلات اساسی را برای بشر و محیط زیست ایجاد می کند و متاسفانه دولتمردان برای مبارزه با ان مشکلات سیاست های لازم را اتخاذ نمی کنند و برنامه ای برای رفع مشکلات ایجاد شده ندارند.

نیتروژن و فسفر ، به عنوان دو عنصر پرکاربرد بیشترین مشکلات را ایجاد می کنند . منابع این دو عنصر بسیار زیاد هستند ولی بیشترین مقدار را زمین های کشاورزی دارا می باشند . برای حل مشکلات این دو عنصر باید مقدار استفاده از ان تنظیم شود تا مازاد ان به کم اب شسته نشده و به چرخه های غذایی وارد نشود ولی در عمل همیشه مقداری از این عناصر شسته شده و باعث آلودگی اب و اراضی می شود.

روش ساخت کود آهن کلاته شده چگونه است؟

ساخت کود آهن طبیعی سهل است ؛ یک راه ساده و طبیعی برای ایجاد کود آهن کلاته وجود دارد. زمانی که فلزاتی مانند آهن با ترکیبات آلی با یکدیگر پیوند می خورند ایجاد می شود. زمانی که سلول های گیاه مواد مغذی را جذب کنند سریعا با اسیدهای آلی مانند اسید سیتریک، اسید مالونیک، اسید هومیک و آمینو اسید به حالت کلات در می آیند. کلاته کردن سبب می گردد که فعل و انفعالات داخلی با یکدیگر بین مواد مغذی صورت نگیرد ولی هم چنین سبب انفعالات داخلی با دیگر پیوندهایی دیگر در خاک می گردد. کلات کردن نقش موثری در سیستم های بیوزیستی گیاهان دارد. کلات سازی به شکل فرم پیوند با ماده مغذی فلزی به جای دیگر یون های غیرضروری شده و مانع از دست دادن مواد مورد نیاز و مغذی در خاک می گردد. آن ها هم چنین دارای فلزات موثر و هم چنین مواد غذایی اجازه می دهند که به شکل آزادانه به داخل گیاه نفوذ کرده و باعث رسیدن سریع تر ماده به گیاه می گردد.
در مطالب بعدی در مورد کود آهن کلات شده و محاسن دیگر آن به بحث خواهیم پرداخت.

3 دیدگاه در کود آهن کلاته چیست؟
  1. من یک تن از کود کلات آهن نیاز دارم از کجا تهیه کنم؟

  2. Уour method of telling all of in thiѕ words is really good , еvery one can еasіly be aware of it, Thаnk you


[بالا]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst