میزان آهن موجود در پوسته زمین حدود پنج درصد می باشد این ماده در همه خاک های جهان وجود دارد. ضرورت وجود عنصر آهن برای پایداری گیاهان در سال ۱۸۶۰ توسط دو دانشمند به نام های کنوپ و وانساچس اثبات شده است. مقدار آهن موجود و به شکل محلول در خاک نسبت به کل آهن در پوسته زمین مقدار بسیار اندکی است.
*میانگین وزن آهن در پوسته زمین ۳٫۸درصد * مقدار آهن کل ۱٫۷ تا ۴٫۸ درصد * مقدار مورد نیاز برای خاک های طبیعی حدود ۰٫۵ تا ۵درصد
مقدار جذب گیاهان از آهن بسیار کم است و سطح بحرانی آن حدود ۵mlg/kg است و بررسی که توسط دو محقق دیگر( لیندسی و نورول) صورت گرفته مقدار آن را ۲٫۵ تا۴٫۵ mlg/kg گزارش کرده اند. کود آهن جز عناصر کم مصرف گیاهان و در واکنش های بیوشیمیایی دخیلی است و برای رشد طبیعی گیاهان ضروری است بنابراین کمبود آهن باعث استفاده از کود آهن می گردد.

تاثیر انواع کود آهن

تاثیر انواع کود آهن

تاثیر انواع کود آهن بر خاک های کشاورزی ایران

پهنه ایران بیشتر شامل خاک های آهکی می باشد و از انواع کود آهن مورد استفاده و پرمصرف در خاک های آهکی، کود های آهن با ترکیبات شیمیایی EDDHA- Fe ,DTPA-Fe یا همان سکوسترین آهن -۱۳۸ می باشد که در مورد ترکیب شیمیایی و اثرات زیست محیطی آن در مطالب قبلی به آن پرداخته شده است. کود آهن های اشاره شده به شکل مصرف خاک را دارند و در آبیاری های تحت فشار در محصولات کشاورزی که به حالت شیاری آبیاری می گردد مورد مصرف دارد و گیاهان به این روش آبیاری توصیه می شود و میزان اثرگذاری آن به شکل محلول پاشی بسیار کم است علت آن هم به دلیل این است که این نوع کود های آهن در اثر مواجه با نور تجزیه گشته و اثر خود را از دست می دهد. از انواع دیگر کود آهن می توان به کلات های آهن به ترکیب EDTA- Fe و به نام فتریلون معروف هستند نام برد. این نوع از کود آهن دارای مقدار ۶درصد آهن است و جهت خاک های اسیدی مناسب است و به شکل محلول پاشی و اسپری استفاده می شود.

حتما بخوانید :   کود آهن نیاز کشاورزی پیشرفته

محصول پیشنهادی ما :

 

کود آهن بیولوژیک