زمان مناسب استفاده از کود ارگانیک

در باغبانی و کشاورزی از انواع کود ها و مواد آلی که ممکن است برای خاک مناسب باشد استفاده میشود. کود کاغذ، کودهای برگ و کودهای حیوانی از انواع مواد مغذی جانبی هستند که می توان برای خاک به کار برد. استفاده از کودهای ارگانیک با توجه به سادگی تولید آن ها در هر مرحله ممکن است. می توان این کود ها را در مقیاس بزرگ تر یعنی شهرداری و صنعتی تولید کرد یا این که در آشپزخانه منزل یک بسته بندی جدا برای تولید کودهای ارگانیک در نظر گرفت. چیزی که در استفاده از کودهای ارگانیک بعد از ترکیبات آن ها اهمیت دارد، زمان مناسب جهت استفاده از کود ارگانیک می باشد که در ادامه بیشتر در این باره می خوانید.

زمان مناسب استفاده از کود ارگانیک

زمان مناسب استفاده از کود ارگانیک

زمان مناسب استفاده از کود ارگانیک چه وقتی است؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت که در اغلب موارد می توان به سادگی از کودهای ارگانیک استفاده کرد؛ چرا که ترکیبات خاصی در این کودها وجود ندارد که به فصول مختلف رشد گیاه آسیب برساند.

موارد استفاده از کود ارگانیک
مواردی که خاک به شدت به کود ارگانیک نیازدارد معمولا بعد از کشت دوره ای می باشد. بعد از این که محصولات جمع آوری شود خاک نیاز به اصلاح دارد. اصلاح خاک فرآیندی است که با استفاده از کودهای مختلف انجام میشود. کودهای ارگانیک سبب اصلاح مواد آلی موجود در خاک و از بین بودن پاتوژن های آسیب زننده به خاک میشوند.

موارد عدم استفاده از کود ارگانیک
در حال حاضر استفاده از مواد آلی به صورت مستقیم و با به کار بردن کود ارگانیک را به کشاورزانی که تازه اقدام به کاشت درخت یا بوته کرده اند پیشنهاد نمی کنیم. پرسازی چاله های خاک با استفاده از این مواد سبب میشود که خاک نتواند به خوبی احیا شود. هر زمان که از کود ارگانیک استفاده کردید، افزودن مقادیری از شن و ماسه و کمی رس نیز برای بهبود کیفیت خاک توصیه میشود.

محصول پیشنهادی ما :

 

کود آهن بیولوژیک

کود آهن بیولوژیک

حتما بخوانید :   کود آهن کلاته چیست؟