مصرف کود آهن در شرایط کمبود آهن

آهن یکی از عناصر غذایی ضروری در تولید محصولات کشاورزی در جهان است و گیاهان برای رشد بهینه و مناسب نیاز به استفاده پیوسته از آن دارند. شواهد زیادی در دست است که کمبود عناصر کم مصرف از جمله آهن در خاک های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک، باعث محدود شدن رشد عملکرد و کیفیت گیاه می شود. ph مناسب و دریافت بهینه آهن بین ۵٫۵ تا ۶٫۵ گزارش شده است. بنابراین ph بیشتر از ۷می تواند منجر به کمبود آهن شود. سبز زردی ( کلروز) آهن به صورت زرد شدن برگ های جوان ظاهر می شود که ناشی از اختلال در ساخت کلروفیل در کلروپلاست می باشد و در شرایط کمبود آهن در گیاه به وقوع می پیوندد. مصرف کود آهن در شرایط کمبود آهن و به ویژه در این مناطق یکی از نیازهای اولیه برای مغذی گری خاک و گیاه می باشد.

مصرف کود آهن در شرایط کمبود آهن

مصرف کود سولفات آهن در شرایط کمبود آهن

مصرف کود آهن به عنوان یک ریز مغذی

منابع آلی آهن مانند کلات آهن، منابع معدنی مانند سولفات آهن که به شکل کود سولفات آهن در بازار موجود است برای اصلاح و جبران کمبود آهن به کار برده می شوند. ترکیبات کلاتی آهن به شکل کود آهن بهترین راه حل برای برطرف کردن سبززردی آهن در همه خاک ها ، به ویژه خاک های آهکی و قلیایی بوده و می توانند کمبود شدید آهن را برطرف نمایند. زیرا قابلیت استفاده آهن در این خاک ها کم است. کود آهن به عنوان یک ریز مغذی، یکی از اصلی ترین برطرف کننده مشکلات گیاهی است و باعث بالابردن راندمان تولید کشاورزی می گردد. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که کاربرد مواد آهن از منبع کود آهن باعث بهبود در پارامترهای مهم سنجش سلامت یک گیاه از جمله افزایش وزن دانه، غلاف در بوته ها، وزن اندام هوایی و ریشه، مقدار اندازه ریشه و… شده است که در نمونه هایی که با کود آهن مغذی نشده اند (نمونه های شاهد) دچار کمبود شدید و کاهش پارامترهایی که عنوان شد، می گردد.

محصول پیشنهادی ما :

 

حتما بخوانید :   کود شیمیایی یا کود آهن؟

کود آهن بیولوژیک