مصرف کود آهن در گیاهان بوته ای

کمبود آهن سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی و ریشه می گردد، نتایج نشان می دهد که کاربرد استفاده از کود آهن در گیاه لوبیا بسیار تاثیر گذار است. عملکرد اندام هوایی و ریشه گیاه لوبیا با مصرف کود آهن بهتر شده و عملکرد مثبتی رادر گیاهان شاهد خواهیم بود. وزن خشک نمونه های لوبیا بعد از مصرف کود آهن مقدار زیادی افزایش نشان داد.
اثر کودهای مختلف آهن با منابع feso4,fe-eddha,fe-edta بر روی گیاه فلفل قرمز نشان داده است گیاهانی که با منبع کود آهن با ترکیب feso4 تیمار شده اند نسبت به دیگر ترکیبات دارای بیشترین وزن خشک میوه شده و هم چنین تعداد میوه نیز افزایش پیدا نموده است.
مصرف کود آهن سکوسترین بر گیاه سویا نیز نشان داد که مصرف مقدار آهن در سطح خاک باعث افزایش وزن ماده خشک گیاه می گردد.
مصرف کود آهن کلاته بخصوصا نانود کودهای کلاته شده بر پارامترهای مختلف رشد و آنزیم اکسیدان درگیاه ریحان نشان داد که مقدار رشد از جمله وزن تر ساقه گیاه، وزن تر برگ گیاه، وزن تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی و هم چنین وزن خشک ریشه و مقدار طول ریشه نیز به شکل معنا داری افزایش نشان می دهند.

مصرف کود آهن در گیاهان بوته ای

مصرف کود آهن در گیاهان بوته ای

عملکرد دانه با مصرف کود آهن در گیاهان بوته ای

در اکثر گیاهان بررسی شده با مصرف کود آهن در مقدار، تعداد، وزن و اندازه دانه ها عملکرد بهتری در گیاه دیده شده است. در بیشتر موارد مصرف نانو کود آهن نسبت به کود آهن سکوسترین عملکرد بهتری را بر روی دانه می گذارد علت بالا بودن این بخش نیز این قضیه است که مصرف نانو کود آهن کلاته مقدار، سرعت و زمان آزاد سازی آهن را با توجه به نیاز گیاه به این عنصرانجام می دهد و همین قضیه باعث می گردد طی بازه زمانی زیاد عملکرد کود در خاک و برروی گیاه اثر گذار بوده در صورتی که استفاده از کود آهن سکوسترین این تعامل را نسبت به نانو کود آهن نمی تواند داشته باشد.

محصول پیشنهادی ما :

 

کود آهن بیولوژیک

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *