کود آهن و فعالیت آنزیم های حیاتی

کمبود آهن در طیف گوناگونی از خاک ها رخ می دهد اما در خاک هایی که اسیدیته بالاتر از 6دارند بیشتر دیده می شوند. آهن نقش مهمی در تثبیت نیتروژن، فتوسنتز و سیستم انتقال الکترون دارد. سنتز کلروفیل ها، تیلاکوئید و بسیاری از پروتیئن های آهن دار وابسته به وجود این عنصر می باشند. فعالیت آنزیم مهم و حیاتی روبیسکو (carboxylase/oxidase ribulose-1,5- biphosphate) شدیدا وابسته به وجود آهن بوده و فعالیت آن با کمبود آهن کاهش می یابد. با افزایش ph خاک میزان حلالیت و غلظت آهن در محلول خاک کاهش می یابد. خصوصیات شیمیایی خاک مانند ph یکی از فاکتورهای مهم برای تعیین میزان جذب و انتقال آهن در خاک و گیاه می باشد و با ظهور آن باید به مصرف کود آهن در گیاهان روی آورد تا فعالیت های آنزیم های حیاتی گیاه دچار نقصان نشده و عملکرد گیاه بهبود پیدا کند.

کود آهن و فعالیت آنزیم های حیاتی

کود آهن و فعالیت آنزیم های حیاتی

کود آهن

غلظت عنصر آهن و بقیه عناصر کم مصرف در گیاه با افزایش سن گیاه کاهش می یابد. برای این که گیاهان سالمی در طی رشد داشته باشیم و نیاز گیاهان از مواد ضروری در طی سال تامین شود باید نیازهای گیاه از جمله مقدار آهن و دیگر عناصر کم مصرف را با تزریق کود آهن را هر ساله و طی دفعات مشخص تامین نمائیم. کود پاشی روی گیاهان و تزریق روی تنه درختان درمان بسیار خوبی است. برای مصرف کود در خاک، بهترین استفاده از کود آهن کلاته شده می باشد. کود آهن کلات سکوسترین 138 بهترین نوع کود و جز کودهای گران قیمت برای تیمارگیاهان با کمبود آهن در خاک های ایران می باشد. کود سکوسترین دارای مقدار Fe EDDHA– هیدروژن فریک اتیلن بیس آلفا آمینو- 2- هیدروکسی فنیل استیک اسید می باشد. این بنیان کلات کننده، آهن را در خود نگه می دارد و برای مصرف گیاه در اختیار او قرار می دهد. در مطالب بعدی در مورد مصرف کود آهن و مقدار تاثیر آن بردرختان مرکبات می پردازیم .

محصول پیشنهادی ما :

کود آهن بیولوژیک

فروش کود کلات آهن

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *