شاخص سطح بحرانی عنصر آهن در زمین

میزان پنج درصد وزن پوسته زمین را عنصر آهن تشکیل می دهد و این ماده در همه خاک های جهان وجود دارد. ضرورت آهن برای پایداری گیاهان در سال 1860 توسط دو دانشمند به نام های کنوپ و وانساچس محرز شده است. مقدار آهن موجود و به شکل محلول در خاک نسبت به کل آهن در پوسته زمین مقدار بسیار اندکی است.
*میانگین وزن آهن در پوسته زمین 3.8درصد * مقدار آهن کل 1.7 تا 4.8 درصد * مقدار مورد نیاز برای خاک های طبیعی حدود 0.5 تا 5درصد
مقدار جذب گیاهان از آهن بسیار کم است و سطح بحرانی آن حدود 5mlg/kg است و بررسی که توسط دو محقق دیگر( لیندسی و نورول) صورت گرفته مقدار آن را 2.5 تا4.5 mlg/kg گزارش کرده اند. آهن جز عناصر کم مصرف گیاهان و در واکنش های بیوشیمیایی دخیلی است و برای رشد طبیعی گیاهان ضروری است بنابراین کمبود آهن باعث مصرف کود آهن می گردد.

حد بحرانی آهن و استفاده از کود آهن

تاثیر استفاده از کود آهن بر خاک های کشاورزی ایران

از انواع کود آهن مورد استفاده و پرمصرف در خاک های آهکی مانند انواع خاک های ایران، کود های آهن با ترکیبات شیمیایی EDDHA- Fe,DTPA-Fe سکوسترین آهن -138 می باشد که در مورد ترکیب شیمیایی و اثرات زیست محیطی آن در مطالب قبلی به آن پرداخته شده است. این نوع کود آهن به شکل مصرف خاک استفاده می شود و در آبیاری های تحت فشار در محصولات کشاورزی که به حالت نواری آبیاری می گردد مورد مصرف دارد و در درختان و زراعت های به این روش آبیاری توصیه می گردد و میزان اثرگذاری آن به شکل محلول پاشی بسیار کم است علت آن هم به دلیل این است که این نوع کود های آهن در اثر مواجه با نور تجزیه می شوند و بی اثر خواهد بود.

از انواع کود آهن دیگر می توان به کلات های آهن که دارای ترکیبEDTA- Fe بوده و به نام فتریلون شناخته می شود این نوع از کود آهن دارای مقدار 6درصد آهن است و جهت خاک های اسیدی استفاده می شود و به شکل کود محلول پاشی و اسپری استفاده می گردد. بهتر است در زمان امصرف کود آهن از کود سولفات آمونیوم هم استفاده شود البته در زمانی که کوددهی به روش خاکی نظیر چاله کود، شیاری یا قطره ایی انجام شود.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst