میزان حد بحرانی عنصر آهن چقدر است؟

مقدرا 5% جرم پوسته کره خاکیان را عنصر آهن فراگرفته است و این ماده در زمین های دنیا موجود است، اهمیت این عنصر در تثبیت گیاهان در تاریخ 1860 بوسیله 2 پژوهشگر به نام های کنوپ و وانساچس ثابت شده بود. میزان عنصر آهن موجود به صورت محلول در زمین در مقایسه با تمام آهن در پوسته و سطح کره خاکی میزان خیلی کمی می باشد.

تشکیل خاک

خاک ابتدا با سرعت کم و به صورت سنگ ساخته می شود و بعد از ان به دلیل فرسایش و قرار گرفتن در نزدیکی روی زمین به صورت ذرات کوچک در میاید. مواد آلی هم با مواد غیر آلی ترکیب می شوند تا خاک ایجاد شود.

تاثیر انواع کود آهن

تاثیر انواع کود آهن

مواد تشکیل دهنده خاک ها

موادی که خاک ها را تشکیل می دهند به چهار قسمت تقسیم می شوند:

مواد سخت: تشکیل شده از مواد آلی و سنگها

موجودات زنده در خاک ها: متشکل از قارچها و باکتری

آب موجود در خاک :آب موجود در خاک سبب حمل مواد حل شده در خام می شود که این مواد حمل برای رشد و نمو گیاهان استفاده می شود .

هوای خاک: هوا و آب در بین ذرات خاک ها وجود دارد میزان آب لازم برای رشد گیاهان و هوا خاک ممکن است در حدود بیست الی سی درصد از حجم خاک را اشغال کنند . در خاک های غرقابی و شالیزارها ، اکسیژن فقط به صورت محلول در اب خاک وجود دارد .

تاثیر انواع کود آهن بر خاک های کشاورزی ایران

پهنه ایران بیشتر شامل خاک های آهکی می باشد و از انواع کود آهن مورد استفاده و پرمصرف در خاک های آهکی، کلات آهن با ایزومر شیمیایی EDDHA- Fe ,DTPA-Fe یا همان سکوسترین آهن استکه در زمینه ساختار مولکولی آن و تاثیر بر محیط زیست آن در مقالات پیشین صحبت شده است. کود آهن های اشاره شده به شکل مصرف خاک را دارند و در آبیاری های تحت فشار در محصولات کشاورزی که به حالت شیاری آبیاری می شود مورد استفاده قرار میگیرد و گیاهان به این روش آبیاری توصیه می شود و درصد تاثیر این کود به صورت محلول پاشی اندک می باشد. زیرا این نوع کود ها در تحت تاثیر تابش نور تجزیه گشته و اثر خود را از دست می دهد. توصیه می شود کود اوره به همراه آهن استفاده شود.

2 دیدگاه در حد بحرانی آهن و تاثیر انواع کود آهن بخش دوم
  1. میزان مصرف آب بعد از استفاده کود آهن مثل کودهای شیمیایی اوره بالاست یا نه؟


[بالا]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst