طریقه مصرف کود کاکتوس

راهنمای استفاده از کود کاکتوس مواد غذایی مورد نیاز و ماده های آلی و معدنی لازم برای حیات گیاهان کاکتوس را فراهم می کند. همان طور که در معرفی ترکیبات کود مخصوص کاکتوس گفته شد، درشت مغذی ها در کنار ریز مغذی های کمیاب و اساسی در این ماده نقش حیاتی را در رشد و نمو کاکتوس ایفا می کنند. در صورتی که گیاهان کاکتوس را پرورش می دهید، نحوه استفاده از کود کاکتوس و به کاربردن مقادیر موردنیاز برای این گیاه اهمیت زیادی دارد.

راهنمای استفاده از کود کاکتوس

راهنمای استفاده از کود کاکتوس

توضیح راهنمای استفاده از کود کاکتوس 

روی بسته بندی های کود کاکتوس سه عدد به عنوان ارزش NPK درج میشود.این اعداد ارزش غذایی کود کاکتوس را مشخص می کنند. منظور از ارزش غذایی کود کاکتوس درصد درشت مغذی های موجود در این ماده میباشد. این ارزش به صورت مخفف نشانگر مقادیر غذایی مفید در هر درصد از عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر میباشد.
ترتیب قرار گیری اعداد ارزش NPK
درصد نیتروژن با اولین عدد، درصد فسفر با دومین عدد و درصد پتاسیم با عدد سوم مشخص خواهد شد. کود کااکتوس باید یک کود کامل باشد، به عنوان نمونه به عدد16-4-8 که روی یکی از بسته های کود کاکتوس درج شده است توجه کنید. این بسته حاوی 16 درصد نیتروژن، 4 درصد فسفر و 8 درصد پتاسیم می باشد.

انواع کود کاکتوس
کود مایع : کود های کاتوس مایع قابلیت جذب سریع دارند و ساده تر از طریق برگ و ریشه ها جذب میشوند. برای استفاده از کود کاکتوس مایع باید آب را با مواد اصلی کودکاکتوس ترکیب و رقیق کنید. در برخی از کودها این رقیق سازی از قبل صورت گرفته و تنها لازم است بسته کود کاکتوس را تکان دهید.
کودهای گرانولار : این کودهای کاکتوس را می توان به صورت خشک استفاده کرد. دو فرم برای کود های گرانولار در دسترس است:
• کودهای کاکتوس با انتشار سریع که نیتروژن را سریعا منتشر می کنند.
• کودهای کاکتوس با انتشار کندتر که تاثیر خود را در طول 8 هفته اعمال می کند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst