استفاده از کود پسته پتاسیم

استفاده از کود پسته پتاسیم بسیار حیاتی است، استفاده از کود پسته که یکی از مهم ترین انواع کودهای پسته برای گیاه می باشد، در بسیاری از نقاط جهان نادیده گرفته میشود. برخی تصور می کنند که خاک منطقه و حاصلخیزی آن ظرفیت های لازم را برای تامین نیازهای پتاسیم گیاه را دارند. همین تصور در زمین های درختان پسته کالیفرنیا سبب شد تا استفاده از انواع کود های پسته پتاسیم نادیده گرفته شود و نهایتا کمبود شدید کود پسته پتاسیم درختان را تحت تاثیر خود قرار دهد. همین مسئله ضرورت استفاده از کود پسته پتاسیم را بیش از پیش می کند.

ضرورت استفاده از کود پسته پتاسیم

دلیل استفاده از کود پسته پتاسیم 

آزمایش های زیادی با مقادیر مختلف عنصر پتاسیم برای درختان پسته انجام شد تا ضرورت مصرف کود برای پسته برای درخت مشخص شود. در سال های گذشته استفاده از باغات پسته و رقابت بر سر آن افزایش یافته است و در گسترش کاربری اراضی برای تولیدات بخش های زراعی و درختی ، تبدیل جنگل به اراضی زراعی و چرای بیش از حد دام از مراتع دیده می شود از طرفی ازدیاد جمعیت و صنعتی شدن بیشتر کشورها سبب افزایش این امر شده است.

در بخش های اصلاح نباتات ، آبیاری ، کنترل آفات و بیماری ها و بهتر شدن وضعیت خاک و افزایش بیو تکنولوژی تغییرات زیادی رخ داده است با این وجود هنوز اقلیم و خاک از اصلی ترین عوامل تعیین کننده در بخش کشاورزی می باشد و از اهمیت ویژه ای برای حفاظت از برخوردار است. فرسایش خاک ، استخراج مواد غذایی ، شوریدن خاک و آب و جنگل زدایی ، افزایش گازهای گلخانه ای اثرات نامطلوبی بر محیط زیست گذاشته که بیشتر این خسارات از جانب بخش کشاورزی است. پس به کمک برنامه های حفاظت از منابع کشاورزی برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی و پیشرفت در بخش کشاورزی پایدار می توان قدم برداشت.

مقدار جذب ناچیز پتاسیم از خاک

درخت پسته بسیار پویا است و نوسانات زیادی را در طول عمر خود تجربه می کند. این درخت به همان اندازه ای که به کود سولفات پتاسیم نیاز دارد، توانایی جذب پتاسیم را دارد و در آزمایش های صورت گرفته مشخص شد که توانایی جذب کود پسته پتاسیم از خاک برای این گیاه بسیار ناچیز است. غلظت پتاسیم در برگ های درخت پسته در فصل بهار به زیر یک درصد می رسد و این مقدار در فصل تابستان و با افزایش گرمی هوا و نزدیک شدن به میوه دهی پسته، افزایش می یابد.

تغذیه ناقص گیاه

نیاز گیاه برای رشد با استفاده از کود پسته پتاسیم آن قدر حیاتی و ضروری است که در آزمایش های صورت گرفته تفاوت گیاهان تیمار شده با استفاده از کودهای پسته پتاسیم مصنوعی و گیاهان معمول که در آن ها از پتاسیم استفاده نشده است بسیار فاحش بوده است.

لزوم انتقال پتاسیم به بخش های پایینی

از دلایل دیگر ضرورت مصرف این کود ، لزوم انتقال این عنصر به استخرهای پتاسیم پایین گیاه جهت غذاسازی و فوتوسنتز می باشد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst