توسعه و تولید کشاورزی

اقلیم و کشاورزی فرآیندهای مرتبط با تغییرات آب و هوایی هستند که به طور قابل توجهی بر توسعه و تولید کشاورزی تأثیر می گذارند. تغییر آب و هوا و کشاورزی یک تحلیل تاریخی درک تاریخی از تغییرات آب و هوا و تأثیر آن در توسعه و تولید کشاورزی را ارائه می دهد. علت تغییر اقلیم در منشاء کشاورزی و توسعه اجتماعی در دنیای باستان و تغییرات شدید آب و هوا را در دوره کوتاه تر در زمان کنونی نشان می دهد. تأثیر اقلیم بر کشاورزی با ظهور و افول جوامع اولیه یا توسعه شهرها و پیشرفت تکنولوژی همراه بوده است که صورت عملکرد ناکافی منجر به فروپاشی تمدن می شود.

علت تغییر اقلیم چیست؟

شکل گیری کشاورزی براساس تغییر اقلیم

علت تغییر اقلیم از زمان آغاز فعالیت بشر تأثیر آن بر تمدن بشری بوده است. از سرگیری روند گرم شدن در طی یک دوره هولوسن پایدار و پس از آن آب و هوای ناپایدار چرخه های یخبندان، شرایط مناسبی را برای پیگیری کشاورزی ایجاد کرد . کشاورزی و در دسترس بودن مواد غذایی باعث شده است که مردم در جوامع زراعی مستقر شوند، تکامل و توسعه یابند و کاربرد اقلیم در کشاورزی برای جوامع مشخص شد. بعداً نوسانات جوی به اوج خود رسیده و سقوط تمدنهای عظیم باستانی مانند هاراپان، مایاها، بین النهرین و مصر باستان و غیره را شاهد هستیم. در بیشتر فرهنگها اوج تمدن ها با تغییرات پایدار مشخص شده و طی تغییرات شدید و خشکسالی با تأثیر احتمالی بر عملکرد کشاورزی سقوط می کند.

تاثیر تغییرات اقلیمی بر محصولات زراعی

شواهد علمی حاکی از تغییرات غیر طبیعی در آب و هوا و تأثیر این تغییرات در تولید محصولات زراعی است. تجدید نظر در اوضاع گذشته و حال، به محققان کمک می کند تا طیف وسیعی از فرآیندهای آب و هوایی را در قرن بیست و یکم ارائه می دهند را درک کنند. این اطلاعات همچنین می توانند در ارزیابی شرایط آب و هوایی موجود در مناطقی که ریسک بالایی از خرابی محصولات زراعی دارند، کمک کنند. اطلاعات جامع از دمای سطح زمین از یخبندان تا به امروز نشان می دهد که در هر یک از چهار دهه گذشته به طور پیاپی سطح زمین گرمتر از هر دهه گذشته بوده است. تأثیر تغییرات آب و هوا در جوامع بشری شامل افزایش دما، افزایش سطح دریا و تغییر در الگوهای بارندگی است، که بر کشاورزی تأثیر می گذارد. در حالی که بسیاری از عوامل همچنان بر آب و هوا تأثیر می گذارند، دانشمندان معتقدند که گازهای گلخانه ای موجود در جو، ذرات معلق در هوا و تغییرات در کاربری اراضی در ایجاد این تغییرات نقش دارند. دمای گرمتر می تواند فصل رشد را گسترش دهد اما بر رشد و نمو گیاه و عملکرد محصول تأثیر منفی بگذارد.

پیامدهای تغییر اقلیم

دانشمندان و باستان شناسان اقلیم شواهد زیادی را پیدا می کنند که نشان می دهد تغییرات اقلیمی تا حدودی مقصر اصلی فروپاشی تمدن های باستانی است. آنها به ندرت شواهدی را پیدا می کنند که نشان می دهد جوامع اجدادی در مواجهه با تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، گرم شدن جو و سایر تغییرات کوشش هایی را انجام داده اند. تاریخ جوامع گذشته با آموختن از تجربیات نیاکان ما فرصتی برای محافظت از آینده را فراهم می آورد. با توسعه فناوری و دانش در عصر حاضر، چندین روش کاهش و تعدیل مانند تغییر تاریخ کاشت، استفاده از محصولات جایگزین، مدیریت منابع، مدیریت دام، جنگلداری و غیره در دسترس هستند که بخش کشاورزی می تواند برای مقابله با تغییرات آب و هوایی موجود و آینده آماده شود.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twst