بهترین زمان کاشت درخت پسته

برخی مواردی که در هنگام کاشت، رشد و نکات استفاده از کود پسته بایستی رعایت شوند عبارتند از:

• بهترین زمان کاشت درختان پسته، کاشت آن ها در ماه های سرد سال است تا کود درخت پسته بخوبی تاثیرگذار باشد.• درختان نر بایستی طوری کاشته شوند که در خلاف جهت وزش باد و درخت ماده قرار گیرند. طبق بیشترین باد های عمومی که در ماه آبان می وزند و درختان در این ماه گل می دهند.• آبیاری درخت پسته بایستی بصورت هفتگی صورت گیرد. این عمل در دو سال اول کاشت پسته بایستی انجام گیرد تا زمانی که خوب پابرجا شود.
• بایستی درختان نر و ماده پسته کاشته شود و این درختان در فواصل 2 الی 6 متری از هم قرار گیرند.• در زمان کاشت نهال پسته، ریشه را در چاله کاشت تا جایی که امکان دارد پهن کرده و پخش کنید و بطور کامل آبدهی کنید. با این کار کود پسته بهتر جذب خواهد شد.• آبیاری منظم درخت پسته بسیار مهم و موثر می باشد. این امر در تسریع رشد درخت و زندگی آن تاثیر بسیاری دارد. همچنین موجب بلوغ سریعتر و محصول بیشتر خواهد شد.

بهترین زمان کاشت درخت پسته اثرات کود پسته

اثرات کود پسته

اثرات کود پسته و نکات استفاده از کود پسته بر روی این گیاه بسیار عالی بوده البته در صورتی که از کود مخصوص پسته نیز در کنار کود های دیگر استفاده شود.

• درخت پسته عریض و انبوه است. همچنین برگریزی از دیگر ویژگی های آن است. استفاده از کود مناسب موجب افزایش شاخ و برگ و محصول آن خواهد شد.• در آغاز کاشت این درخت، بایستی با استفاده از رابط و بستن آن با نخ از شکستن و آسیب دیدن آن جلوگیری نمود و با کمک کود دهی مناسب قدرت آن را تسریع بخشید.• تحت شرایط مطلوب و کود مناسب درخت پسته برای قرن ها زندگی و تولید محصول می کند.
• درخته پسته به آرامی رشد می کند و ارتفاع می گیرد و دارای چند تنه می باشد که کود پسته این رشد را چند برابر افزایش می دهد.• پسته از گیاهان زینتی بشمار می آید. این به دلیل داشتن شاخ و برگ های جذاب و انبوه آن است که تبدیل به گیاهی ارزشمند شده است.• پسته دارای شاخ و برگ های بزرگ و مایل به خاکستری می باشد.
• پسته تمایل به گسترش و و سعت گرفتن دارد. همچنین عریض بودن و انبوه بودن آن، موجب افتادگی این درخت می شود.• این درخت دارای گل های نر و ماده در درختان جداگانه می باشد و در صورتی که زمان های کود دهی برنام ریزی شده باشد و در موقع مناسب استفاده شود، موجب افزایش باردهی آن تا چندین برابر خواهد شد.

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *